schemat wiązania jonowego 

tatrografia

Temat: Dziwna reakcja 2-metylopropenu z Cl2
Reakcja jest jonowa, bo brak swiatla i wysokiej temperatury. Gdy jest swiatlo to tworza sie łatwo wolne rodniki i reakcja jest wolnorodikowa. Zamiast swiatla mozna stosowac wysokie temperatury do tworzenia wolnych rodnikow. Jednak w tym przypadku wiązanie podwójne C=C w substracie jest bogate w ruchliwe elektrony "pi", które powodują polaryzację wiązania Cl-Cl i wytworzenie czastkowych ładunków na atomach chloru, co prowadzi do dysocjacji na kationi anion chlorkowy (w duzym uproszeniu) Cl-Cl->Cl- + Cl+. Jest to duze uproszczenie poniwaz przyłaczenie kationu chloru nastepuje poprzez trójczlonowy kompleks naładowany czastkowym ładunkiem dodatnim, widac na ponizszym schemacie,ze przestaje istniec wiązanie podwojne C=C a zaczyna sie rownoczesnie tworzyc sie wiązanie C-Cl. Tutaj bardzo wazna sprawa, chlor przylacza sie w ten sposob aby powstał karbokation o wyższej rzedowosci, wiec przylacza sie do wegla grupy metylowej i tym samym mamy bardzo trwały trzecirzedowy karbokation. Na tyle trwały, ze jest mniej reaktywny względem anionu Cl- i bardziej jest skłonny do utraty jedneho z atomów wodoru (a własciwie protonu H+ a para elektronowa zostaje wykorzystana na nowe wiazanie podwojne C=C). O trwałosci trzeciorzedowych karbokationow mozna sie dowiedziec uczac sie mechanizmow substytucji nukleofilowej SN1 i SN2. Chlorki trzecirzedowe (np chlorek tert-butylu) bardzo łatwo ulega dysocjacji do karbokationu trzeciorzedowego i anionu chlorkowego.
Mechanizm:

Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3057Temat: Zwariowane pomysły
Mam kilka zwariowanych pomysłów. Na początek dwa:

Pierwszy to wzór strukturalny chlorku amonu. Wiadomo, że jest bezsensowny, ale myślę, że najlepszy ze wszystkich wzorów tego typu i niewiele gorszy od wzoru Na-Cl. Po pierwsze daje właściwe stopnie utlenienia. Pod drugie jeżeli przyjąć, że wiązanie koordynacyjne to połączenie wiązania jonowego i kowalencyjnego, według schematu takiego, jak wzór SMILES tlenku węgla [C-]#[O+], to wyjdzie, że ładunek dodatni jest skoncentrowany na azocie, a więc łączy go z chlorem wiązanie jonowe. Po trzecie azot jako pierwiastek V grupy powinien bywać pięciowartościowy (a to, że układ orbitali na to nie pozwala to szczegół (hi, hi)). Po czwarte jeżeli uznać wiązanie N-Cl za całkowicie jonowe, a H-N za spolaryzowane, to ładunek chloru wynosi -1, wodorów +δ, a azotu +1-4δ i azot może mieć jednak nadwyżkę elektronów. Czy się zgodzicie?

Drugi pomysł to kilka możliwych wzorów m-chinonu zainspirowanych wzorami Dewara. Czy takie substancje istnieją? Jak bardzo są nietrwałe? A może istnieje nawet postać z płaskim pierścieniem i rezonansowymi wiązaniami pi?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=17030


Temat: Węglan magnezu - dobrze zrobione?
W gimnazjum o wiązaniach jest, przynajmniej ja miałem w I klasie. Były:
-jonowe
-kowalencyjne
-kowalencyjne spolaryzowane

Co do autora tematu to nie pisze się wzorów strukturalnych soli. Kwasów i zasad tak, ale sole mają wiązanie jonowe. Wiązanie jonowe polega na tym, że atomy oddają (metale) lub przyjmują (niemetale) elektrony. Np. atom sodu ma 11 elektronów, z czego 1 jest walencyjny (czyli na ostatniej powłoce), dlatego łatwiej oddać ten jeden elektron niż przyjąć siedem. Wtedy ma tych elektronów 10, a schemat jego powłok elektronowych wygląda tak [2,8]
Podobnie jest z niemetalami, np. z chlorem, tyle że one przyjmują elektrony. Atom chloru ma 17 elektronów, z czego 7 walencyjnych, więc żeby zapełnić maksymalnie ostatnią powłokę do 8 elektronów i wtedy będzie to wyglądało tak [2,8,8].
Atom chloru stał się jednoujemnym anionem chloru (lub chlorkowym) Cl- , natomiast atom sodu stał się jednododatnim kationem sodu Na+ .

Mam nadzieję, że pomogłem. Gdybyś jeszcze czegoś nie wiedział to napisz, z chęcią pomogę
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20589


Temat: [Gimnazjum] Problem z kilkoma zadaniami
1. napisz reakcje otrzymywania oraz narysuj schemat tworzenia wiązania jonowego w k2o i kowalencyjnego nh3
2. oblicz skłąd procentowy no2
3. ułóz równania otrzymania fosforu magnezu (II) z :
- metalu
- tlenku metalu
- wodorotlenku
4. podaj w postaci równań chemicznych przykład ilustrujący kazda z nasepujacych serii przemian
fosfor (V)____o2__> tlenek_____h20_> kwas_______wodorotlenek__> sól
5.Jak powstało to nh3

prosze o pomoc pilne naprawde
dzieki marciza
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=8933


Temat: Zlepek zadań
Witam, mam problem z kilkoma zadaniami... W niektórych chciałbym się upewnić czy dobrze myślę, w innych natomiast proszę o pomoc.

1. Podane są substancje bromu, sodu, cynku, amoniaku i fluoru. Określ typ wiązań:

a) jonowe
b) metaliczne
c) kowalencyjne

Ja przyporządkowałem tak:

a) sód
b) brom, cynk
c) amoniak, fluor

Dobrze?

2. Przedstaw w jaki sposób powstaje:

a) kation z atomu glinu
b)anion z atomu siarki
c) atom z anionu jodkowego

Ja zrobiłem tak:

a) Al - e -----> Al+
b) S + e ------> S-
c) J- - e -----> J

Dobrze?

4. Napisz wzór sumaryczny związku zbudowanego z:

a) kationów żelaza III i anionów azotowych
b) kationów amonu i anionu bromowego
c) kationów miedzi II i anionu węglowego

Problem polega na tym, że po rozpisaniu tego tak jak po dysocjacji, nie wiem jak to z tymi plusami i minusami jest, bo podręcznik mi trochę zamieszał, ale może ja to źle rozumuję, dlatego prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu i wyjaśnienie.

5.

a) Ile elektronów odda każdy atom glinu w reakcji z atomami chloru?
b) Ile elektronów będzie wokół każdego jonu chloru w chlorku glinu?
c) Z iloma atomami chloru będzie reagować jeden atom glinu, aby dostarczył wystarczającej liczby elektronów do tworzonych wiązań?
d) Jaki ładunek uzyska jon glinu, a jaki jon chloru?
e) Narysuj schemat powstawania chlorku glinu.

a) 3
b) 18
c) z trzema
d) glin dodatni, a chlor ujemny
e) To wystarczy rysunek atomu glinu i 3 chlorów i pokazać jak glin oddaje swoje elektrony?

Prosiłbym o pomoc i sprawdzenie mi tych zadań. Jeśli coś jest źle, to proszę również o pomoc i wyjaśnienie. Z góry dziękuję.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=17924


Temat: Chemia Ogólna, Test.
Na wstepie chciałbym zaznaczyć, że jestem nogą z chemii i jesli tylko mógłbym znaleźć odpowiedź na te pytania sam, nie zawracałbym głowy nikomu. Otóż nie owijając w bawełnę, teścik z chemii ogólnej zbliża się wielkimi krokami. Dostałem zakres materiału jaki mam umieć, w większości opracowałem, proszę o pomoc z pozostałą częścią materiału, której nie mogłem nigdzie znaleźć, w zamian mogę oferować tylko bezgraniczną wdzięczność.
Oto pytania:

1. Płytki z metalu A zanurzono do różnych roztworów soli, jakie reakcje i w których roztworach będą zachodziły .
Skorzystaj z szeregu napięciowego metali.
K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H2, Cu, Hg, Pt, Au

2. Od czego zależy przestrzenne rozmieszczenie elementów w krysztale: a) kowalencyjnym ; b) jonowym.

3.Podaj przykład minerały o strukturze przestrzennej, podaj ideę takiej budowy.

4. Co to jest gips budowlany, napisz reakcje otrzymywania (z kamienia gipsowego) i wiązania spoiwa gipsowego.

5. to jest wapno hydratyzowane, napisz reakcje otrzymywania (z wapieni) i wiązania spoiwa wapiennego.

6. Scharakteryzuj główne etapy wiązania i twardnienia spoiw mineralnych.

7. Podaj schemat wiązania alitu i belitu, oraz przeciętny skład zhydratyzowanego cementu portlandzkiego.

8. Podaj procesy fizykochemiczne zachodzące podczas wiązania cementów portlandzkich.

9. Scharakteryzuj tworzywa silikonowe i tworzywa sztuczne.

10. Co to jest ogniwo elektrochemiczne? Jak obliczyć siłę elektromotoryczną ogniwa?

11. Ułóż w kolejności roztwory dla których podwyższenie temp. wrzenia i obniżenie temp. krzepnięcia jest największe: a- roztwór koloidalny; b- czysty rozpuszczalnik; c- roztwory NaCl i d – Na2SO4 o tej samej zawartości moli w 1 kg rozpuszczalnika.

12. Wiązanie van der Waalsa, podaj właściwości związków w tym wiązaniu.

13. Wiązanie wodorowe, podaj właściwości związków w tym wiązaniu.

14. Podaj liczby kwantowe, (jakie przyjmują wartości) opisujące.

Z góry dziękuję każdemu kto poświęci swój czas, by mi pomóc.

EDIT:
Zmieniłem nazwę tematu. Starałem się znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, te tutaj to część na które nie umiem odpowiedzieć. Poza tym nie szukam głupa, który mi to rozwiąże. Miałem nadzieję, że ktoś mądrzejszy ode mnie poświęci chwilę czasu, by wskazać jak mniej więcej powinno się na te pytania odpowiedzieć. A z racji tego, że nie mam za bardzo innej opcji pomocy, zwróciłem się do tego forum. Co do sensu niektórych zadań, nie wiem o co Ci chodzi, przepisałem je ze spisu, nic nie zmieniając.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=23540


Temat: rok I pytania na egzamin z chemi u dr. Pary
1. Opisać wiązanie jonowe.
2. Teoria Arrheniusa (kwasów i zasad) - wyjaśnić, opisać.
3. Wyjaśnić odczyn chlorku amonu w roztworze wodnym.
4. Reakcja 2-fenylopropanu z bromem przy udziale światła i opisać mechanizm!!!! (to było ważne)
5. Chlorki kwasowe- reakcje jakim ulegają i otrzymywanie
6. Wyjaśnić zasadowo kwasowe wiązana między 2 hydroksy czymś tam i czyms tam....
7. Stopniowa dysocjacja H3PO4 i reakcja H3PO4 z Ca(OH)2
8. Wykazać odczyn (czy jakoś tak) siarczku sodu .
9. Wyjaśnić co to jest szereg elektrochemiczny pierwiastków.
10. Reakcja propenu z: (+ zapisać mechanizm reakcji)
a) Br2
b) Hbr
12. Reakcja propanalu z:
a) hydrazyną
b) czymś jeszcze - jak sobie przypomnę to napiszę
13. Na dowolnym przykładzie zmydlanie tłuszczu.
14. Podaj konfiguracje elektronową Na i Cl oraz z wykorzystaniem tych elektronów omów jakie wiązanie powstają
15. 2A+3B->C+2D+Q
16. Napisz równanie reakcji zachodzącej po Rozcęczeniu w wodzie chlorku amonu . Określ odczyn i podaj sposób w jaki to udowodnisz.
17. Podaj istotne elementy mechanizmu nitrowania a)toluenu b)nitrobenzenu
18. NA wybranych przykładach wskaż właściwości zasadowo-kwasowe alkoholi
19. Podaj równanie reakcji amonolizy i alkoholizy chlorku benzenu, nazwij produkty.
20. Napisz reakcje zasadowej hydrolizy tłuszczu ciekłego.
21. podaj warunki i sposób tworzenia się wiązania atomowego
22. omów teorię Bronsteda
23. uzasadnij odczyn wodnego roztworu octanu sodu
24. omów wiązania występujące w jonie amonowym
25. podaj mechanizm działania buforu octanowego
26. skomentuj termin szereg elektrochemiczny pierwiastków
27. podaj istotne elementy mechanizmu reakcji alkilowania
a) toluenu
b) nitrobenzenu
Nazwij produkty i skomentuj różnicę
28. na wybranych przykładach omów reakcję utleniania i redukcji z udziałem aldehydów i ketonów. Nazwij substraty i produkty
29. omów wpływ podstawników na właściwości kwasów karboksylowych nazwij omawiane związki
30. napisać reakcje otrzymywania chlorków kwasowych i z czym reagują
31. omówić wiązanie jonowe, może być przykład do podania
32. wyjaśnić teorię Archeniusa
33. hydroliza wodnego roztworu chlorku amonu
34. reakcje pod wpływem UV 2-fenyloporopanu
35. wyjaśnić charakter zasadowy jakichś 2 związków
36. chlorowcowanie pod wpływem promieniowania UV i katalizatora, wyjaśnić różnicę
37. utlenianie alkoholi
38. otrzymywanie estrów czterema sposobami
39. wyjaśnić zasadowość aminokwasów ( aromatycznych i alifatycznych)
40. co to są bufory i w jaki sposób działają
41. napisz produkty reakcji KOH z kwasem ortofosforanowym (V)
42. przy pomocy jakich wielkości możemy scharakteryzować moc elektrolitu
43. napisz równanie reakcji hydrolizy siarczanu (IV) sodu. Podaj odczyn pH hydrolizatu oraz wyrażenie na stałą równowagi tej reakcji
44. wyjaśnij różnice w przebiegu reakcji toluenu i fenolu z bromem
45. aldehydy reagują z alkoholami w środowisku kwaśnym dając produkt przyłączenia a następnie podstawiania w grupie karbonylowej. Podaj schematy reakcji i nazwij produkty
46. podaj wzór jonu obojnaczego ( chyba alaniny ) i formy jonowe w zależności od pH środowiska
47. napisz równanie reakcji chlorku amonu z wodą. Wyjaśnij jaki będzie odczyn roztworu i napisz jak można go praktycznie sprawdzić
48. napisz równanie reakcji połówkowych oraz podaj kierunek reakcji samorzutnej pomiędzy parami oksydoredukcyjnymi
Sn+4/Sn+2 = 0,150 V
Fe+3/Fe+2=0,771 V
49. mając reakcję 2A + 3B ź2C + Q, zachodzącą w fazie gazowej, napisz jak obliczyć stałą równowagi chemicznej oraz jak można wpłynąć na wzrost wydajności tej reakcji
50. napisz konfigurację elektronową 11Na* i 17Cl* oraz wyjaśnij jakie te atomy tworzą wiązanie i jak
51. mając dane
E Cl2/2Cl = 1,359 V
E I2/2I = 0,536
Napisz równania reakcji jakie tu zachodzą ( połówkowe oraz sumaryczne), określ kierunek reakcji samorzutnych oraz oblicz siłę elektromotoryczną w tych reakcjach
52.H3PO4 + Mg
53.H3PO4+NaOH
54.Siarczek sodu wodny roztwór odczyn
55.Propen z bromem i bromobenzenem – mechanizm
56.utlenianie aldehydu znajdującego się na 3 stopniu w szeregu homologicznym . Nazwij substraty i produkty
57. etylobenzen z bromem
58. amonoliza i alkoholiza bezwodnika kwasu propionowego
59. jak odróżnisz od siebie aminy alifatyczne różnej rzędowości. Podaj reakcje
60. wszystkie możliwe sole wodorotlenku glinu z kwasem siarkowym IV
70.izopropylobenzem z bromem
71 .alkohole 4 rzędowe z metalicznym sodem. Wnioski


jeżeli rozwiążecie te pytania i się ich nauczycie to nie będziecie mieć problemu z zdaniem egzaminu.
Źródło: arkrakow.fora.pl/a/a,4850.html


© 2009 tatrografia - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates